แจ้ง ดับ server จัดระเบียบ

22nd Nov 2023

แจ้ง ดับ server จัดระเบียบ 
- สายไฟ
- เปลี่ยน ฮาดแวร์
วัน เสาร์ 25/11/66 

ขออภัยในความไม่สะดวก