Server มีปัญหา  กำลังรอการแก้ไข  17.44   8/11/22
สาเหตุ  น่าจะผลพวง จาก รอบที่แล้ว (เดา100%) >>  CPU พัง ไป 1ตัว รอสินค้ามาส่งน่าจะมี 1-3 วัน
แนะนำ เลือก ข้อ1 (เพราะต้องไปลุ้น CPU ตัวใหม่ ไม่มีปัญหาอีก ''เชื่อ วิ'')
 --  Error : CPU0704 CPU2 machine check error detected. Power cycle system.  จบข่าว ...


ID VPS ที่ได้รับผมกระทบ   MCS052xx

แนวทาง เลือก

1  รับ vps ตัวใหม่ แทนตัวเดิม ย้าย server ไปยังตัวใหม่ แทน  ข้อมูลเก่าหายหมด ลงใหม่หมด  สามารถดำเนินการได้เลย
server  ตัวที่ ร่วง ครั้งที่ 2 ใน 2-3วันนี้ น่าจะมีอุปกรณ์ อะไรเสีย ถ้า รอแก้ น่าจะมี ดับอีกหลายรอบ และรอเข้าไป ซ่อม น่าจะมี มากกว่า 72-96 ชม หากรับสภาพได้ ก็รอครับ หากเร่งด่วน ให้ เลือกข้อ1

***หากเลือก ข้อ1 แจ้งเปิด Ticket ในเวป จะรัน ตามคิวที่แจ้งนะครับ 
***ท่านที่เลือกข้อ1 ทาง MineVPS  จะ เริ่มนับวัน นี้ ถือเป็นการชดเชย คุณภาพ vps ต่ำกว่ามาตรฐาน**

ขออภัยในความไม่สะดวก

 วันอังคาร, พฤษจิกายน 8, 2022

« Back